Studio Giftig | About
353
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-353,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

About

NL

Studio Giftig bestaat uit het in Nederland gevestigde kunstenaarsduo Niels van Swaemen (1981, Eindhoven) en Kaspar van Leek (1983, Philipsburg St. Maarten). In 2007 komen zij met elkaar in contact, op dat moment zijn beide als individu dan al geruime tijd actief in de street art. Vanaf 2007 worden de eerste samenwerkingsprojecten opgepakt en fungeert een leegstaande loods als basis voor hun studio. Binnen deze loods bevond zich een opslagruimte voor giftige stoffen en chemicaliën, in deze opslagruimte bewaarde zij hun verf en spuitbussen en is de naam Studio Giftig ontstaan.

 

Bij aanvang van de samenwerking in 2007 was de een nog aan het studeren aan de kunstacademie en de ander was werkzaam als grafisch ontwerper. De projecten werden hierdoor in de avonduren en in de weekenden door het duo gerealiseerd. Door de vele belangstelling was er onvoldoende tijd om alle projecten op te kunnen pakken en besloot het duo in 2012 zich volledig toe te wijden op muurschilderingen. In de daarop volgende jaren ontwikkelt het duo een gemeenschappelijke schilderstijl, waarmee zij bekend worden middels hun hoog gedetailleerde (sur)realistische murals.

 

De kenmerkende eigen beeldtaal van Studio Giftig heeft naast de kwaliteit van de schilderingen als typerend element, dat alle beelden autonoom worden ontworpen. Herkenbaar aan het proces waarin wordt gewerkt, is de manier waarop zij hun eigen persoonlijke concepten vertalen door de objecten en modellen zelf te fotograferen, om totale autonomie binnen hun beeldtaal te creëren als een uitgangspunt voor hun schilderingen. Momenteel heeft Studio Giftig een eigen beeldtaal binnen de urban art weten te ontwikkelen waarmee zij hun autonome werk zowel in eigen beheer als voor galerieën en vooraanstaande opdrachtgevers mogen uitvoeren.

 

“Studio Giftig creates murals on the highest level with top quality. They speak their own visual language. Expect a well motivated concept with their distinctive photo realistic style.”

Amsterdam Street Art

 

“Met hun bijzondere wandschilderingen roepen de kunstenaars van Studio Giftig eenzelfde prikkelende vorm van vervreemding op als het werk van Damien Hirst. Het is precies de combinatie van ‘klassieke’ iconografie en eigentijdse beelden die een prettig vervreemdend effect geven.”

Inside Information

 

EN

Studio Giftig consisting of the Netherlands-based artist duo Niels van Swaemen (1981, Eindhoven) and Kaspar van Leek (1983, Philipsburg St. Maarten). They come into contact with each other in 2007, at which time both individuals have been active in street art for some time. From 2007 the first cooperation projects are picked up and a vacant warehouse serves as base for their studio. Within this warehouse there was a storage room for toxic substances and chemicals, in this storage room they kept their paint and spray cans. The name Studio Giftig refers to this storage room because giftig is the Dutch translation of Toxic.

 

At the start of the collaboration in 2007, one was still studying at the art academy and the other was working as a graphic designer. Therefore, they worked on their projects in the evenings and during the weekends. Because of the great interest there was not enough time to be able to pick up all the projects and in 2012 the duo decided to fully devote themselves to murals. In the following years the duo developed a common painting style, with which they became known through their highly detailed (sur)realistic murals.

 

The characteristic own visual language of Studio Giftig has in addition to the quality of the paintings as a typical element, that all images are autonomously designed. Recognizable by the process in which they work is the way in which they translate their own personal concepts by photographing the objects and models themselves. That’s how they ensure a total autonomy within their visual language as a starting point for their paintings. Currently, Studio Giftig has managed to develop their own visual language within urban art with which they perform their autonomous work independently as wel as for galleries and prominent clients.

 

“Studio Giftig creates murals on the highest level with top quality. They speak their own visual language. Expect a well-motivated concept with their distinctive photo realistic style.”

Amsterdam Street Art

 

“With their special murals, the artists of Studio Giftig evoke the same stimulating form of alienation as the work of Damien Hirst. It is precisely the combination of “classic” iconography and contemporary images that give a pleasant estranging effect.”

Inside Information